Jak złożyć deklarację?

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług Przychodni w Dębem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ.

Aby w maksymalny sposób uprościć każdemu Pacjentowi możliwość zgłoszenia się do nas na konsultacje i badania w ramach NFZ, zachęcamy do pobrania DEKLARACJI, wypełnienia jej w domu w tylu egzemplarzach, ilu członków rodziny chcieliby Państwo zapisać do naszej przychodni.

Wystarczy z wypełnionymi deklaracjami zgłosić się do naszej przychodni i jeszcze w tym samym dniu można bezpłatnie skorzystać z usług medycznych naszej Przychodni w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (opieka internistyczna, lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki, położnej, badania laboratoryjne, rtg, usg).

Pacjent w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, który wypełni deklarację i zapisze się do naszej placówki ma prawo do:

W godzinach pracy przychodni, każdy pacjent może skorzystać z wizyty u lekarza internisty, u lekarza rodzinnego lub u pediatry

Pacjenci zadeklarowani do naszej przychodni mogą skorzystać z wizyt w poradniach specjalistycznych: Neurologiczna , Alergiczno - Pulmonologiczna, Chorób sutka, Chirurgi naczyniowej, Chirurgi ogólnej, Chirurgi onkologicznej

Na zlecenie lekarza rodzinnego jest możliwość wykonania badań laboratoryjnych.

Badania diagnostyczne takie jak USG, EKG oraz RTG są wykonywane na zlecenie lekarza rodzinnego

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Wizyta domowa odbywa się godzinach wyznaczonych przez Przychodnie w Dębem. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni.

Szczepienia dzieci odbywają się codziennie. Do szczepień obowiązkowych zaliczamy między innymi szczepienia przeciwko: gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Zachęcamy do pobrania

DEKLARACJI

Accessibility