E-zdrowie dla Mazowsza

Partner – Przychodnia w Dębem sp. z o.o.

Cel projektu: Wyrównanie szans społecznych mieszkańców subregionu wschodniego Mazowsza poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury teleinformatycznej 3 partnerskich placówek ochrony zdrowia, służącej nowoczesnej i konkurencyjnej realizacji usług medycznych w zakresie świadczenia usług ochrony zdrowia.
Opis projektu: Rzeczowy zakres projektu obejmuje zakup i wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej u każdego z partnerów projektu oraz uruchomienie e-usług, w celu łatwiejszego dostępu do świadczeń medycznych. Przedsięwzięcie swym zakresem również zakup sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową, która zapewni bezpieczeństwo przechowywania
danych, w tym wykorzystanie chmury obliczeniowej

Accessibility